Belâ

mevedde tarafından

Rabbim, senin takat getirilmeyen ateşinle kavrulup yanarken söyleniyor,
haykırıyor, inliyor, feryat ediyorum. Beni, divâne diye, biçâre diye de olsa,
dinleyenler var. Bazen bu âşina yüzler o mertebe alınarak dinliyorlar ki,
kupkuru olan gözlerimin yaşının, onların gözlerinden geldiğini görüyorum.

| Sâmiha Ayverdi

Reklamlar