Allahım,seni istiyoruz!

mevedde tarafından

Ya demokrasyalar? Hastalığın başı onlarda!

Niçin o kadar tapındığı ilimler ona tesellisini vermiyor. Ölülerin kalbini şişelerde zıplatan doktorları; suyun altına , havanın üstüne merdiven kuran mühendisleri ; Londradaki fısıltıyı Tahranda dinleten kaşifleri var. Bütün bunlar içinin sıkıntısına niye ilaç değil?..
İnsanlık bunalıyor!!!
İşde bütün dâva ; insanlık bunalıyor!!!
Belki de bunalmakdan kurtulmak için ayaklandırdığı kıyamete rağmen insanlık bunalıyor. Ve asıl bundan sonra bunalacak!..

Artık anlıyoruz , Allah dünyamızdan çekilmişdir!
Dünyanın ve herşeyin mutlak sahibi dünyadan çekilmedi; dünyanın kalpleri kendini onun nurundan çekti. Allah dünyamızdan çekilmişdir.

Allah dünyamızdan çekildi. Bu çekiliş bir insandan cesaretin çekilişi, bir çehreden sevginin uçusu, bir bahçeden baharın gidişi gibi, kaba madde üzerinde takibi mümkün bir iş değil!
Ve işde bunalıyoruz!!! Günün en ince çizgisi bu…
Rahatsızız, mahduda sığamıyor , hudutsuzu dolduramıyoruz.
Her sakatlık ve çarpıklık yanlız bu yüzden…
Bu hal , her vasfı ihmal edilen ruhun , göze görünmez bir plânda , kâinat kadar büyük şahsiyetini ihtar edişinden doğmakda….

Dünyanın ve herşeyin mutlak sahibini, has aynası olan gönüllerde, mutlak sahiplik tecellisine dâvet etmeyi bilecek miyiz, bilmeyecek miyiz? Bilmeyeceksek bilelim ki bir saniye ilerimizde , artık bir daha zerrelerimiz yanyana gelmemecesine müthiş, patlama ânı var!

Allahım! Seni istiyoruz!


| NFK
Tanrı Kulundan Dinlediklerim şahanesinden

Reklamlar