hazineye “nâdidedir”şerhi düşüldü.

mevedde tarafından

Hz. Pir Nûreddîn Cerrâhî Kaddesallahu sırrıhuu;
Bir talebesine yazdığı mektup şöyledir:
Ey evlâdım! Bu söyleyeceğim edebler, Allahü teâlâyı sevmek ve O’na yaklaşmak isteyen herkese lâzımdır.
Evlâdım! Allahü teâlâyı sevmek ve O na yakın olmak isteyen herkese
lâzım olan edebler şunlardır: Az konuşmalı, az uyumalı, insanlarla lüzumu kadar görüşmeli, elemlere, musîbetlere, acılara, açlığa, insanların sıkıntılarına sabretmeli ve kendisine zulmedeni affetmeli ve ondan intikam, öç almaya kalkmamalı, kendi için sevdiğini herkes için sevmeli ve istemeli, malıyla cömertlik yapmalı, insanlardan bir şey istememeli ve beklememeli, sâdece Allahü teâlâdan beklemeli, her ihtiyâcını Allahü teâlâya ısmarlamalı. Yaptığı amellere ve kabûl olduğuna güvenmemeli bilakis Amellerim ayıplı ve kusurludur demeli;şahsı ile, ibâdetleri ile, ameli ile sevinmemeli, övünmemelidir. Aksine Allahü teâlâya ve Resûlüne ve O nun şerîatına uymakla sevinmelidir.
Reklamlar